Over ons

XPRTI Vastgoed.

Wij gaan voor deskundigheid van een hoog niveau! We voeren een vlekkeloze administratie waarbij kennis, kunde en ervaring leidend zijn. Door continu te investeren in training en opleiding kunnen wij garanderen dat u steeds op iedere vraag of situatie een toepasselijk antwoord of oplossing krijgt.

Xprti Vastgoed staat voor efficiëntie, een doe-mentaliteit, open communicatie en een persoonlijke aanpak! 7 op 7 kan u bij ons terecht want wij gaan voor U tot het uiterste.


Een woord is een woord!

WIJ STEUNEN OP VERTROUWEN

Dat vertrouwen komt ons toe door steeds volgens onze waarden en normen te werk te gaan, los van eender welke situatie of resultaat. U mag erop rekenen dat wij ons woord nakomen en dat wij correct en rechtvaardig zullen handelen.


Een luisterend oor!

RESPECTVOL EN OPEN COMMUNICATIE

Wij nemen eerlijk en oprecht onze eigen verantwoordelijkheden op, zowel intern als extern. Wij zorgen ook voor een actieve, positieve, oplossingsgerichte en open communicatie tussen eigenaars en met elkaar: openstaan voor de mening van anderen, hulp en een luisterend oor bieden indien nodig. Een respectvolle houding ten opzichte van anderen is bij dit alles een basiswaarde.

Wij dragen een transparante en duidelijke communicatie hoog in het vaandel.


Daar staan we voor!

EFFICIENTIE

We zorgen voor de juiste focus en het stellen van de juiste prioriteiten om de snelheid van uitvoering indien nodig te verhogen, en toch kwaliteit te behouden. Hiertoe verzamelen en verwerken wij op een grondige en accurate manier informatie en gegevens zodat deze leiden tot een snelle, gerichte voorbereiding, coördinatie en uitvoering van acties en werkzaamheden.


7/7 bereikbaar!

FLEXIBEL

Het vermogen om ons gemakkelijk aan te passen aan een veranderende omgeving, werkwijze, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en vereisten van onze klanten. We staan open voor nieuwe ideeën of specifieke vragen, en dit met het beoogde eindresultaat in het vizier. Xprti Vastgoed is 7 op 7 bereikbaar.


Kennis ontwikkelen!

KWALITEIT

We geven aandacht aan het volledig, nauwkeurig en geordend uitvoeren van de werkzaamheden, gericht op het voorkomen van fouten en onvolledigheden.

Hierbij volgen wij onze klanten van nabij op en komen gemaakte afspraken na.

Onze eigen kennis houden we up to date, blijven deze verder ontwikkelen en delen deze ook met onze collega’s. Deze kennis spelen we ook ten volle uit bij het adviseren van onze klanten.